sobota, 29 grudnia 2018

Czym jest elearning i czy jest dla Ciebie?

Nauczanie w formie e-learningu

Już od jakiegoś czasu można zaobserwować nowy trend jakim jest nauczanie w formie e-learningu. Czym więc jest e-learning?
Najprościej mówiąc, to sposób nauczania wykorzystujący komputer i Internet. Tylko tyle i aż tyle. Tyle wystarczy, by stać się uczniami szkoły, która prowadzi nauczanie na płaszczyźnie wirtualnej. Nauczanie wirtualne stanowi niezwykle atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania. Daje szansę na naukę na wysokim poziomie osobom niepełnosprawnym, pracującym zawodowo, czy osobom mieszkającym z dala od danych uczelni.


Jakie są formy elearningu?

E-learning może występować w formie synchronicznej i asynchronicznej. Pierwsza polega na tym, że słuchacze i wykładowca jednocześnie znajdują się przed komputerami. Może być wyznaczona np. konkretna godzina konsultacji, wykładu lub zadań.
Forma asynchroniczna pozwala na dostęp do platformy w dowolnym momencie. Zazwyczaj materiały dydaktyczne przygotowane są w formie dokumentów pdf, filmów, prezentacji, zadań, quizów czy skanów podręczników. W wielu przypadkach student ma możliwość pobrania materiałów, wydrukowania i sięgania do nich w sytuacji kiedy dostęp do Internetu jest niemożliwy.

           
 Możliwość realizacji studiów online odbywa się na mocy przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,  oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Drugi podany akt prawny mówi, że § 1. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.E-learning niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nie ponosimy kosztów organizacyjnych, tj. dojazdy, noclegi, dodatkowe wydatki związane z wyjazdami. Wygoda, dostępność, mobilność- to student decyduje w jakim czasie i w jakim miejscu korzysta z tej platformy. Uczenie się w formie e-learningowej pozwala na dostosowanie do indywidualnego tempa każdej osoby. Ważne jest, by uczestnik platformy wirtualnej był zmotywowany i chciał samodzielnie oraz regularnie pogłębiał wiedzę. E-learning daje nam w łatwy, klarowny i przejrzysty sposób nadzorować postępy nauczania, a także weryfikować zdobytą wiedzę. E-learning jest efektywny dzięki rzetelnie przygotowanym materiałom dydaktycznym. Nierzadko wykorzystywane są także techniki audio i wideo. 
Dyplom uzyskany podczas studiów e-learningowym jest tak samo obowiązujący oraz ma taką samą wartość jak dyplom studiów tradycyjnych

Istnieją też pewne wady takich wirtualnych platform, można by tu wymienić ograniczenie kontaktów międzyludzkich, wrażenie odosobnienia, trudności związane ze zbyt wolnym łączem, czy niewystarczającym zrozumieniem wszystkich treści. 
Jednak zalety zdecydowanie górują nad tymi mniej korzystnymi aspektami e-learningowych metod nauczania. Przy dobrej organizacji czasu, samozaparciu, systematyczności wynik końcowy na pewno będzie satysfakcjonujący. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które już pracują i nadal muszą poszerzać swoje kwalifikacje, np. dla nauczycieli. Brak czasu i nawał obowiązków może wręcz uniemożliwiać dodatkową edukację w standardowej formie.


 Czy elearning na pewno jest dla Ciebie?
Nie każda osoba może być zadowolona z takiej formy nauki. Jeśli masz trudności z motywacją i mobilizacją, może być Ci ciężko równomiernie rozłożyć materiał do samodzielnej edukacji.
Dodatkowo, jeśli masz dużą potrzebę nawiązywania kontaktów, konsultacji treści z prowadzącymi- możesz czuć niedosyt. Jeżeli oczekujesz podniesienia umiejętności praktycznych w wykonywanej pracy-  poprzez warsztaty, ćwiczenia, ro również elearning nie jest dobrym wyborem.

Edukacja online stawia na dojrzałą i odpowiedzialną postawę. Nikt nie pilnuje, czy faktycznie przyswoiliśmy wszystkie treści, czy faktycznie wszystko przeczytaliśmy, czy wysłuchaliśmy. Zweryfikują to dopiero egzaminy, Niektórym taka forma nie odpowiada i źle się z tym czują.
Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie edukacji elearningowej z tradycyjnymi zjazdami w formie ćwiczeń lub wykładów. Warto przemyśleć swoje oczekiwania i możliwości zanim wybierze się jakiś kurs lub studia.

Instytut Studiów Podyplomowych

Uczelnia realizuje studia w formie elearningu oraz zjazdów wykładowych. Słuchacze mają dostęp do platformy, na której mogą korzystać z ogromu materiału. Po rozpoczęciu roku akademickiego słuchacze otrzymują kody przez które mogą zalogować się do platformy. Wejście na platformę może nastąpić w dowolnym momencie. Słuchacz może również pobrać materiały na swój komputer, wydrukować, robić notatki. Materiały są opracowane w formie przejrzystej- podzielonej na przedmioty. Znajdują się tu prezentacje multimedialne, treści wykładów, skany. Dodatkowo na platformie zostały umieszczone materiały niezbędne do zaliczenia praktyk- regulaminy, formularze, zaświadczenia, a także przykładowe pytania egzaminacyjne i bibliografię.
Pełną ofertę studiów podyplomowych instytutu można zobaczyć: http://podyplomowe.info/

Studia w Chełmie i Lublinie: http://csia.pl/studia-podyplomowe/Autorzy:
Karolina Rzeźniczek
Marta Skrzyńska
Instytut Studiów Podyplomowych


Bibliografia:
https://www.heuristic.pl

https://www.studia.net 
Agnieszka Bednarczyk, Prawne aspekty wprowadzenia elearningu, 2014sobota, 1 grudnia 2018

Bombki z foamiranem

Foamiran to pianka, która pozwala się wspaniale kształtować, wycinać w różnych kształtach i kolorach.
Dzięki temu może stać się piękną dekoracją także bombek
fot. Centrum Szkoleń i Animacji